Nasi pracownicy

"Z wieloletniego doświadczenia pracy z dziećmi wiem, jak istotną rolę odgrywają nauczyciele na tym etapie rozwoju. Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego mnożenia się synaps, czyli połączeń między komórkami nerwowymi w mózgu. Dlatego na rodzicach i nauczycielach edukacji przedszkolnej spoczywa ogromna odpowiedzialność, gdyż właściwa stymulacja, umiejętne wzmacnianie dziecięcego umysłu przełoży się na jego przyszłe funkcjonowanie w szkole i możliwości w życiu dorosłym. Zależy mi, aby Państwa dziećmi opiekowali się profesjonaliści w swojej dziedzinie, którzy nie tylko mają odpowiednie wykształcenie, wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, ale również posiadają pasję, charyzmę i kochają dzieci. Dlatego też organizuję szkolenia, warsztaty, kursy, aby poszerzać wiedzę i umiejętności pracowników, co z pewnością przełoży się na efektywniejszą pracę z Państwa potomstwem." 🙂

 

mgr Iwona Dziak – magister pedagogiki opekuńczo-wychowawczej (Uniwersytet Rzeszowski), pomysłodawca, właściciel i dyrektor Sokolika. Nadzoruje funkcjonowane placówki, odpowiada za organizację pracy, zatrudnienie pracowników, reprezentuje placówkę na zewnątrz.

Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, webinary:

 • Pedagogika przedszkolna,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju, edukacja dziecka i ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu,
 • Bajkoterapia,
 • Animator zabaw – kompleksowe warsztaty,
 • Wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci,
 • Zespoły wrześniowe – lista zadań, karty indywidualnych potrzeb ucznia, ustalenie form i zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Mowa jest srebrem a mutyzm wybiórczy zaburzeniem lękowym,
 • Origami i kirigami,
 • Jak dodać odwagi – sposoby na nieśmiałe dziecko,
 • Wiosenne zabawy plastyczne cz. I i II
 • Założenia reformy oświatowej i wdrażnaie podstawy programowej z wychowania przedszkolnego,
 • Pedagogika Montessori,
 • Metoda Glenna Domana w nauczaniu przedszkolnym – czytanie globalne,
 • Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle,
 • Jak wspomagać rozwój dzieci w zakresie małej motoryki,
 • Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk,
 • Przetrwałe odruchy neurologiczne – czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka?
 • RUCH – ROZWÓJ – NAUKA, czyli wpływ integracji sensorycznej i aktywności ruchowej na uczenie się,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Webinar „Jak radzić sobie z agresją u dziecka”,
 • Wychowawca kolonijny,
 • szkolenie dla wolontariuszy przygotowujących do pracy w świetlicy,
 • Zdrowie w twoich rękach,
 • Zakazana medycyna uzdrawiająca skutecznie,
 • Sekretarka – asystentka menadżera,
 • Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Marketing, PR i obsługa klienta,
 • Obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia pracownika,
 • szkolenie RODO.

 

mgr Monika Szubertowicz – magister psychoprofilaktyki społecznej (Uniwersytet Rzeszowski), zastępca dyrektora.

Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje:

 • Pedagogika przedszkolna,
 • Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja,
 • Organizacja i zarządzanie oświatą,
 • Zachowania niepożądane u dzieci ze spektrum autyzmu w podejściu Stosowanej Analizy Zachowania,
 • Melorytmiczna Koncepcja Wspomagająca Naukę Czytania. Muzykę słyszymy – litery widzimy,
 • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły (wg. metody A. Faber i E. Mazlish),
 • Jak bawić się z dziećmi, aby pokochały sport  i muzykę,
 • warsztat plastyczny: Świętujemy razem w szkole i przedszkolu,
 • warsztat teatralny: Mały Wielki Teatr,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I i II st.,
 • Wykluczenie rówieśnicze,
 • Nauczyciele i rodzice – sprzymierzeńcy w edukacji i wychowaniu,
 • Wydobyć geniusza z dziecka – alternatywne metody pracy z dzieckiem z ADHD,
 • "Moje sylabki" – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej,
 • Starsze przedszkolaki – jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu,
 • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna u osób z autyzmem,
 • Projkt DEMO – Doświadczaj, Eksperymentuj, Myśl, Odkrywaj,
 • Pomysły na zmysły, czyli zabawy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej,
 • Wodzirej zabaw i wesel bezalkoholowych,
 • Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • Kompetencje kluczowe,
 • Negocjacje i mediacje. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w relacjach z rodzicami,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Świadome budowanie marki,
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • szkolenie RODO

 

mgr Ewelina Sakowska – magister edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), nauczyciel przedszkola.

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

 • aktualnie Logopedia,
 • Bajkoterapia,
 • W co się bawić z dziećmi,
 • Eksperymenty – nauka czy magia,
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu,
 • Metoda Glenna Domana w nauczaniu przedszkolnym – czytanie globalne,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Jesienno-zimowe warsztaty muzyczno-taneczne,
 • Wiosenno-letnie warsztaty muzyczno-taneczne,
 • Strategie AAC we wspomaganiu rozwoju mowy i języka małego dziecka (do 6 r.ż.),
 • Gesty GORA w ujęciu praktycznym,
 • Kiedy język giętki nie umie powiedzieć tego, co pomyśli głowa – metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji w terapii logopedycnej,
 • Logorytmika,
 • Techniki wyciszające i relaksacyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnszkolnej,
 • Agresywne dziecko – gry i zabawy rozładowujące napięcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

mgr Agnieszka Nowak-Błąd – magister pedagogiki resocjalizacyjnej (Uniwersytet Rzeszowski), nauczyciel przedszkola.

Ukończone studia podyplomowe, kursy, warsztaty:

 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Warsztat zajęć ruchowo-sensorycznych dla dzieci w wieku 2-6 lat w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy,
 • Wychowawca plaówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

mgr Agnieszka Krok – magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (Uniwersytet Rzeszowski), asystent nauczyciela.

Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia:

 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Animacja czasu wolnego,
 • Piosenka i ruch,
 • Animacje żłobkowe.

 

mgr Joanna Delekta – magister wychowania fizycznego, specjalność gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (Uniwersytet Rzeszowski), pomoc nauczyciela.

Ukończone kursy, szkolenia:

 • Animacja czasu wolnego,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

mgr Ewa Miazgowicz – magister pedagogiki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), terapeuta.

Ukończone studia podyplomowe, kursy, warsztaty, szkolenia:

 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
 • Wzmacnianie pozytywnych zachowań u dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem technik behawioralnych,
 • Podstawy surdopedagogiki,
 • Wybrane zagadnienia z diagnozy i terapii logopedycznej,
 • Gry i zabawy w praktyce dla nauczycieli nauczania początkowego i edukacji przedszkolnej,
 • Tańce i zabawy z grupą dla nauczycieli nauczania początkowego i edukacji przedszkolnej,
 • Muzykoterapia,
 • Praca z dzieckiem trudnym w przedszkolu i szkole,
 • Origami z elementami edukacji przez ruch,
 • Wychowawca plaówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

mgr Alina Woźny – magister psychoprofilaktyki społecznej (Uniwersytet Rzeszowski), neurologopeda.

Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia, konferencje:

 • Logopedia,
 • Neurologopedia,
 • Terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem z ADHD,
 • Podstawy teoretyczne i metodyczne do pracy z dzieckiem z ADHD,
 • Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z ADHD,
 • Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i zesopłem Aspergera,
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu,
 • Mowa jest srebrem a mutyzm wybiórczy zaburzeniem lękowym,
 • Terapia ręki,
 • Metoda terapii Biofeedback,
 • certyfikat uprawniający do uczenia pływania i zabaw w wodzie osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby niepełnosprawne.

 

mgr Marta Kozieł – magister położnictwa (Uniwersytet Rzeszowski), opiekunka w żłobku

Ukończone kursy:

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Indywidualny model opieki nad matką i dzieckiem,
 • kurs języka migowego.

 

Dorota Nizioł – opiekunka w żłobku

Ukończone kursy, warsztaty, szkolenia:

 • Opiekun dziecięcy,
 • Bajkoterapia,
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu,
 • W co się bawić z dziećmi,
 • Eksprymenty – nauka czy magia,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • warsztaty motywacyjne,
 • warsztaty kompetencji pracowniczych,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

 

Małgorzata Dołęga – opiekunka w żłobku

Ukończone kursy, warsztaty:

 • Opiekun dziecięcy
 • Bajkoterapia,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

Nauczyciele prowadzących zajęcia dodatkowe:

mgr Marta Wójcik – nauczyciel języka angielskiego,

mgr Aneta Kut – nauczyciel rytmiki,

mgr Aleksandra Flejszar – dogoterapeuta/kynoterapeuta,

mgr Beata Wołowiec – fizjoterapeuta.