Przedszkole

 

Podstawowym atutem wyróżniającym nasze przedszkole jest stała pomoc logopedyczna, wspomaganie i udoskonalanie aparatu mowy.

Program zajęć obejmuje ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych („gimnastyka buzi i języka”), a także ćwiczenia oddechowe, słuchowe, głosowe (fonacyjne i rezonacyjne) oraz leksykalne. Są one dobrane stosownie do wieku i możliwości dzieci. Wiele uwagi jest poświęcane ćwiczeniu syntezy i analizy sylabowej i głoskowej. Celem zajęć jest stymulacja rozwoju mowy i kompetencji językowych maluchów.

Każde dziecko zgłoszone do przedszkola objęte zostaje programem badań przesiewowych, które umożliwiają ocenę rozwoju mowy dziecka i poprawność artykulacji, a także stanowią podstawę indywidualnej pracy logopedy z dzieckiem. Badania te są powtarzane przynajmniej dwa razy w roku, co umożliwi stałą obserwację rozwoju mowy dziecka oraz natychmiastową reakcję w razie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości.

Poza zajęciami grupowymi prowadzone są również zajęcia indywidualne (korekta wad wymowy, wspomaganie rozwoju mowy). Trwają one od 15 do 20 minut.

Rodzice mają możliwość korzystania z konsultacji logopedycznych. Informacje o wynikach badań i formach pracy na zajęciach logopedycznych w przedszkolu są przekazywane rodzicom, bowiem efekt pracy logopedy uzależniony jest od współpracy z rodzicami i systematycznej pracy w domu.  

Nasza placówka jest przedszkolem integracyjnym. Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności zapewniamy opiekę dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb (terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, itd.) dbając jednocześnie aby w pełni brały udział w życiu przedszkolnym.