Opłaty

 

Opłaty:

czesne – 340 zł / miesiąc dla dzieci pozostających w placówce do 5 godzin.

czesne – 440 zł / miesiąc dla dzieci pozostających w placówce powyżej 5 godzin.

wyżywienie – 16 zł / dzień

 

Rabaty dla rodzeństwa!

Drugie dziecko uczęszczające do Sokolika uzyskuje 25% rabatu na czesne, a trzecie 50%.

 

Nasza placówka specjalizuje się w opiece i wychowaniu dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera dlatego też rodzice dzieci z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego nie ponoszą opłat za czesne.