Plan dnia

 

600   Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę.

815   Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Mycie rąk.

830   Śniadanie. Po śniadaniu mycie zębów.

900   Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową. Zabawy ruchowe i twórcze. Wyjście na świeże powietrze. Zajęcia dodatkowe.

1115   Przygotowanie do obiadu, sprzątanie sali, mycie rąk.

1130   Obiad – II danie.

1200   Relaks. Słuchanie bajek i muzyki – wyciszenie. Sen tylko dla dzieci tego potrzebujących.

1345   Obiad – zupa.

1400  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna.

1500   Podwieczorek.

15151700   Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem, pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, stolikowe, tematyczne, porządkowanie sali. Oczekiwanie na opiekunów.