Żłobek

W Punkcie Przedszkolnym „Sokolik” mieści się oddział żłobkowy, który prowadzi działalność opiekuńczo - pielęgnacyjną oraz wychowawczą dla dzieci w wieku od 10 m.ż. do 3 lat.

W naszym żłobku Wasze dziecko otoczone będzie czułą i troskliwą opieką wykwalifikowanego personelu. Maluszki będą czuć się bezpieczne i szczęśliwe.
Naszym priorytetem jest rozwijanie ich osobowości i umiejętności zgodnie z ich potrzebami i indywidualnym tempem rozwoju.