Program

 

W żłobku SOKOLIK realizowane są następujące programy:

•    Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne – to metoda mająca na celu wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania.
Maluszek poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórcze. Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

•    Muzykoterapia (z naciskiem na muzykę klasyczną i relaksacyjną) – to metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wpływ muzyki na psychosomatyczny ustój dziecka.
Muzyka jest bardzo ważnym elementem w życiu małego człowieka. Badania dowodzą, że jest doskonałym narzędziem stymulującym wszechstronny rozwój dziecka. Oprócz pobudzania różnych inteligencji łączy obie półkule i wprowadza stan równowagi. Muzykoterapia pomaga w ujawnieniu i rozładowaniu zablokowanych emocji i napięć, osiągnięcia integracji w grupie, poprawy komunikacji, nauki odpoczynku i relaksacji, usprawnienia funkcji percepcyjno – motorycznych.

•    Bajkoterapia – pełne tajemniczości oraz ciekawych sytuacji opowiadania są doskonałym sposobem na rozwijanie u dziecka wyobraźni, umiejętności społecznych i emocjonalnych. To także doskonały sposób na kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, budowania poczucia własnej wartości, generowania narzędzi do rozwiązywania problemów. To doskonała metoda, w której maluszki w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Bajkoterapia buduje kompetencje i uczy odpowiedzialności oraz pomaga w niwelowaniu lęków. Ponadto doskonale wspiera proces wychowawczy oraz psychiczny.

•    Program „Gimnastyka buzi i języka”  – zajęcia usprawniające aparat mowy, rozwijające mowę.
Z badań neurologów i psychologów wynika, że w rozwoju dziecka istnieje okres, w którym posiada ono zadziwiającą zdolność wykorzystania tych partii mózgu, które są odpowiedzialne za przyswajanie języka. Ważne, by nauka odbywała się przez zabawę, w sposób ciekawy dla dziecka. Zajęcia powinny być dynamiczne, ciekawe, skupiające uwagę dziecka pomocami dydaktycznymi.
Uczestnictwo w zajęciach językowych zapewnia maluszkom:
– wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
– nabycie swobody językowej,
– ćwiczenie aparatu mowy, fonemów,
– nabycie melodii języka,
– osłuchanie z podstawowymi codziennymi zwrotami,
– nabycie podstawowych zwrotów grzecznościowych i powitalnych,
– nabycie podstawowego słownictwa bezpośrednio związanego z otoczeniem dziecka (kolory, części ciała, rodzina, zabawki, zwierzęta, ubrania, pogoda, święta, jedzenie itp.).

•    Aktywne metody gimnastyczno–rytmiczne – Gimnastyka ogólnorozwojowa i zabawy z muzyką. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoją pamięć ruchowo-taneczną, zdobywają umiejętności reagowania na muzykę oraz ćwiczą koordynację ruchową. Poznają świadomość własnego ciała, usprawnią wyczucie i poruszanie się w przestrzeni, zabawy pomagają kształtować poczucie rytmu. Ulubiona, dziecięca muzyka sprawi, iż każde spotkanie będzie świetną zabawą.

•    Zajęcia manualne – to jedna z form terapii wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka poprzez różnorodne techniki plastyczno – techniczne takie jak malowanie, wyklejanie, wydzieranie, lepienie oraz wiele innych. Pozwala dziecku tworzyć, daje radość dotykania, manipulowania, oglądania i doświadczania świata zewnętrznego. Każdy człowiek czuje potrzebę tworzenia, jest to mu niezbędne by mógł wyrazić swoje emocje, wyrazić siebie. Dziecko poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonali swoje umiejętności manualne oraz ruchowe.

•    Pedagogika zabawy „Klanza” –  zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji także z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
Metoda ta powstała w latach 90. XX w. na bazie doświadczeń austriackich pedagogów. Opiera się na rozumieniu terminu "zabawa" pojmowanego jako czynność dającą przyjemność, wyzwalającą kreatywność, zaspokajającą różne potrzeby, pozwalającą na poznanie nowych wartości, zdobycie wiedzy, a także na budowanie odrębnego, fikcyjnego świata. Metoda ta zakłada, że każdy człowiek może rozwijać się przez całe życie. Dlatego podczas zajęć pedagog dąży do sytuacji edukacyjnych, w których każdy uczestnik może osiągnąć sukces, co buduje jego pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości.

•    Program „Zdrowy Maluszek” – Korzystanie z powietrza i słońca to podstawowy warunek higieny układu oddychania i krążenia, który jednocześnie ma ogromne znaczenie dla układu nerwowego i rozwoju ruchowego. Dlatego, jeśli tylko na to pozwalają warunki pogodowe, wychodzimy na świeże powietrze.

•    Zajęcia sensoryczne integracja sensoryczna to bardzo ważny proces rozwojowy, który warto pobudzać i rozwijać już od pierwszych dni życia. Proces, który polega na odbieraniu bodźców zmysłowych, wspomaga prawidłowy rozwój dziecka oraz jest kluczem do poznawania świata.